Over Grietje

Ik ben geboren op zaterdag 5 juli 1969.

Midden in de zomer, het was die dag zo’n 21 graden, niet bloedheet en dus een prima dag voor mijn moeder om met weeën activiteit te worden opgenomen in het Rooms Katholiek Ziekenhuis van Groningen.

Je moet weten dat kinderen uit 1969 geboren werden in ziekenhuizen waar gewoon op de gang gerookt mocht worden en bevallingen werden begeleid door de huisarts.

Op zaterdag 5 juli 1969 ligt mijn moeder dus in barensnood op de afdeling verloskunde van het Rooms Katholiek Ziekenhuis te Groningen en mijn vader staat met de huisarts te roken op de gang. De huisarts meende dat er nog tijd zat was en ging een boodschap doen.
Mijn moeder echter, vond helemaal niet dat er tijd zat was, en negeerde de opdracht te blijven zuchten volkomen en gooide er af en toe een flinke duw tegenaan, ondertussen aangevend aan de dienstdoende zuster dat het toch echt sneller ging dan de rokende, boodschappen doende dokter had voorspeld.
Gelukkig kreeg de buurvrouw, met een bevalling die in het geheel niet opschoot, bezoek van haar arts. Die arts kwam gekleed in een lichte linnen pantalon en een stralend wit overhemd want het zou nog wel even duren voor hij daadwerkelijk aan de slag moest.
De zuster gaf de opdracht aan de beste man om toch ook maar even te gaan kijken bij mijn moeder. Bij haar bed aangekomen kon hij mij, 8 pond schoon aan de haak, nog net opvangen en de kleding die hij droeg in de vuilnisbak gooien.